temp

Brief over rekentoets in het Vervolg Onderwijs, 22 jan. 2015

De Stichting Goed Rekenonderwijs vraagt in een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor  commissie OCW om de de rekentoetsen in de onderbouw van het vo te integreren en er voor zorg te dragen dat zakken voor een rekentoets in de huidige vorm geen blokkade voor het behalen van een einddiploma met zich meebrengt.

Leren rekenen met De Sommenfabriek

Na elke uitleg is het nodig om zelf te oefenen.
Bij elk filmpje van de Stichting Goed Rekenonderwijs zijn exact bijpassende werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen vinden op  DeSommenfabriek (www.sommenfabriek.nl), evenals online oefeningen met stap voor stap uitleg.
Met deze volledige online rekenmethode kan iedereen, thuis of op school, nu goed leren rekenen en een diep inzicht krijgen in ons getallenstelsel.

Reacties zijn gesloten.