meer over de Stichting Goed Rekenonderwijs

Recente acties

Brief over rekentoets in het Voortgezet Onderwijs, 22 jan. 2015

De Stichting Goed Rekenonderwijs vraagt in een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor OCW om de de rekentoetsen in de onderbouw van het vo te integreren en er voor zorg te dragen dat zakken voor een rekentoets in de huidige vorm geen blokkade voor het behalen van een einddiploma met zich meebrengt.

Leren rekenen met De Sommenfabriek

Met deze volledige online rekenmethode kan iedereen, thuis of op school, goed leren rekenen en een diep inzicht krijgen in ons getallenstelsel. Deze methode, die gratis ter beschikking wordt gesteld, bestaat uit een reeks korte instructievideo’s en veel oefenmateriaal. Na elke instructievideo is het nodig zelf te oefenen. Bij elk filmpje van de Stichting Goed Rekenonderwijs zijn exact bijpassende werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen te vinden op DeSommenfabriek (www.sommenfabriek.nl), evenals online oefeningen met stap voor stap uitleg.

Reacties zijn gesloten.