meer over de Stichting Goed Rekenonderwijs

Recente acties

Met deze volledige online rekenmethode kan iedereen, thuis of op school, goed leren rekenen en een diep inzicht krijgen in ons getallenstelsel. Deze methode, die gratis ter beschikking wordt gesteld, bestaat uit een reeks korte instructievideo’s en veel oefenmateriaal. Na elke instructievideo is het nodig zelf te oefenen. Bij elk filmpje van de Stichting Goed Rekenonderwijs zijn exact bijpassende werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen te vinden op DeSommenfabriek (www.sommenfabriek.nl), evenals online oefeningen met stap voor stap uitleg.

Reacties zijn gesloten.