ik ben een vader of moeder

Help je kind

Als de school van uw kind de methode ‘Reken zeker’ gebruikt, heeft uw kind waarschijnlijk geen extra hulp nodig.

Andere methodes introduceren vaak meerdere manieren om sommen op te lossen.
Veel kinderen raken daardoor in de war. In plaats van gewoon getallen bij elkaar op te tellen volgens één vaste logische standaardmethode, moeten ze eerst nadenken over de manier waarop.

‘Reken zeker’ werkt met één standaardmethode die altijd leidt tot het goede antwoord. Als een kind deze gedegen standaardmethode goed begrijpt en er goed mee oefent, krijgt het een goed inzicht in getallen en kan het daardoor ook veel beter hoofdrekenen. Ook het zelfvertrouwen van uw kind zal toenemen, en bij de Cito toets zal uw kind beter scoren.

Om uw kind de standaard rekenmethodes uit te leggen en daarmee te oefenen, kunt u terecht op de pagina’s met instructievideo’s en meer rekenhulp.

Mocht uw kind op school problemen hebben ten gevolge van dyscalculie dan kunnen wij u het boek Dyscalculie en rekenproblemen van harte aanbevelen.  Hieronder volgt een korte omschrijving van de inhoud.
Voor een leerling met dyscalculie is elke stap in het rekenen moeilijk. Wat een ander vanzelfsprekend of misschien een beetje lastig vindt, is voor dit kind een obstakel.
 In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden – obstakels – die zich verscholen houden in het elementaire rekenen. Meestal zitten die obstakels in het rekenen zelf, dat ingewikkelder in elkaar zit dan je zou denken. Er zijn echter ook obstakels die langs een omweg het rekenen bemoeilijken. Zo kunnen dyslectici vaak de tafels niet goed leren. En kinderen met een zwak ruimtelijk voorstellingsvermogen hebben moeite met de getallenlijn.

Mocht u van mening zijn dat uw kind eigenlijk niet zo goed hoeft te kunnen rekenen omdat er makkelijk met rekenmachines gewerkt kan worden, raden wij u aan om te kijken naar onze testimonials. Uw kind heeft voor elk type vervolgopleiding een basale rekenvaardigheid nodig.

Reacties zijn gesloten.