ik ben een docent

PPON 2011 rekenen

In 2011 is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het vijfde peilingsonderzoek voor rekenen uitgevoerd. Het omvatte onder andere een gedetailleerd onderzoek naar de rekenvaardigheid van leerlingen in jaargroep 8 (einde basisonderwijs). Een verslag hiervan is in 2013 gepubliceerd door het Cito (externe link naar Cito).

Rob Milikowski van De Rekencentrale heeft een korte analyse gemaakt van wat uit PPON 2011 blijkt over het toenemende gebruik van de traditionele cijferalgoritmen aan het eind van de basisschool. Zijn analyse, onder de titel Voorkeur voor de cijferalgoritmes aan het eind van het basisonderwijs kan hier worden bekeken (pdf).

Reacties zijn gesloten.