meer over de Stichting Goed Rekenonderwijs

Sponsoren

De Universiteit van Tilburg (UvT) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben de Stichting Goed Rekenonderwijs in staat gesteld om een nieuwe rekenmethode te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Universiteit van Tilburg | Technische Universiteit Eindhoven University of Technology

De universiteiten ondersteunen het initiatief van de stichting omdat goede rekenvaardigheid van groot belang is voor het voortgezet en het hoger onderwijs. Met hun financiële steun willen zij de stichting helpen bij het beschikbaar maken van een alternatieve methode voor het rekenonderwijs.

Het huidige ‘realistische rekenen’, waarmee kinderen niet meer de basale rekentechnieken leren beheersen, krijgt steeds meer kritiek. In zeer veel beroepsgroepen waar rekenvaardigheid cruciaal is, wordt geklaagd dat jongere collega’s niet goed meer kunnen rekenen.

De Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven onderstreepten al eerder hun betrokkenheid bij de leerling in het basisonderwijs met de oprichting van de Kinderuniversiteit enkele jaren geleden.

In 2008 hebben de rectores van de beide universiteiten, prof. dr. Frank van der Duyn Schouten (UvT) en prof. dr. ir. Hans van Duijn (TU/e) zitting genomen in het comité van aanbeveling van de stichting.

Reacties zijn gesloten.