ik ben een docent

Ondersteuning in de klas

Als de school de methode ‘Reken zeker’ gebruikt, hebben uw leerlingen waarschijnlijk geen extra hulp nodig.

Andere methodes introduceren vaak meerdere manieren om sommen op te lossen.
Veel kinderen raken daardoor in de war. In plaats van gewoon getallen bij elkaar op te tellen volgens één vaste logische standaardmethode, moeten ze eerst nadenken over de manier waarop.

‘Reken zeker’ werkt met één standaardmethode die altijd leidt tot het goede antwoord. Als een kind deze gedegen standaardmethode goed begrijpt en er goed mee oefent, krijgt het een goed inzicht in getallen en kan het daardoor ook veel beter hoofdrekenen. Ook het zelfvertrouwen van uw leerlingen zal toenemen, en bij de Cito toets zullen zij beter scoren.
‘Reken  zeker’ voldoet niet alleen aan alle eisen die tegenwoordig aan het rekenonderwijs op de basisschool worden gesteld, maar sluit van de bestaande methoden ook het beste aan bij het rekenen in het voortgezet onderwijs.

Om uw leerlingen de standaard rekenmethodes uit te leggen en daarmee te oefenen, kunt u terecht op de pagina’s met  instructie video’s en  meer rekenhulp.

Voor leerlingen met discalculie kunnen wij u het boek Dyscalculie en rekenproblemen van harte aanbevelen.  Hieronder volgt een korte omschrijving van de inhoud.
Voor een leerling met dyscalculie is elke stap in het rekenen moeilijk. Wat een ander vanzelfsprekend of misschien een beetje lastig vindt, is voor dit kind een obstakel.
 In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden – obstakels – die zich verscholen houden in het elementaire rekenen. Meestal zitten die obstakels in het rekenen zelf, dat ingewikkelder in elkaar zit dan je zou denken. Er zijn echter ook obstakels die langs een omweg het rekenen bemoeilijken. Zo kunnen dyslectici vaak de tafels niet goed leren. En kinderen met een zwak ruimtelijk voorstellingsvermogen hebben moeite met de getallenlijn.

Mocht u van mening zijn dat uw leerlingen eigenlijk niet zo goed hoeven te kunnen rekenen omdat er makkelijk met rekenmachines gewerkt kan worden, dan raden wij u aan om te kijken naar onze testimonials. Elk kind heeft voor elk type vervolgopleiding een basale rekenvaardigheid nodig.

Voor extra uitleg over de noodzaak van een goede rekenvaardigheid kunt u ook kijken bij Reken zeker en het stuk ‘De noodzaak van rekenvaardigheid‘ op de website van BON rekenhulp.

Reacties zijn gesloten.