ik ben een docentik ben een vader of moeder

‘Het Grote Rekenboek’ voor de bovenbouw

Het Grote Rekenboek is een compacte, maar toegankelijke methode speciaal voor de bovenbouw. Het Grote Rekenboek kan als vervolg op elke onderbouwmethode worden ingezet. Ook zijn de boeken heel goed thuis te gebruiken.

Heldere gestructureerde leerlijn 
De stof is opgebouwd vanuit de stapsgewijze instructie van cijferend rekenen. Eerst wordt systematisch geoefend, los van talige contexten. Vervolgens moeten de leerlingen de technieken kunnen toepassen in realistische situaties.

Aansluiting en niveau
De methode sluit aan op de tussendoelen van de onderbouw. Het eerste blok in groep 6 herhaalt bovendien de belangrijkste technieken uit groep 5. Het Grote Rekenboek werkt toe naar het referentieniveau voor het einde van de basisschool van de commissie Meijerink. De leerlingen worden zeer goed voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Laagdrempelige aanschaf
Aanschaf van Het Grote Rekenboek blijft beperkt tot de bovenbouw en is bovendien per leerling erg goedkoop:
– één leerlingenboek per leerling per groep
– geen jaarlijks terugkerende kosten voor werkboeken of licenties
Voor de leerkracht zijn er een handzame handleiding, een antwoordenboek met uitwerkingen en kopieerbladen met extra materiaal.

Antwoorden met uitwerkingen
In het antwoordenboek staan de uitwerkingen van alle antwoorden, in dezelfde stappen als in de voorbeelden in het boek zijn gegeven. Leerlingen kunnen zelf hun werk nakijken en zo nodig nagaan wat ze fout deden.

Meer informatie
Het Grote Rekenboek (externe link)

Reacties zijn gesloten.