ik ben een docent

Reken zeker

reken zeker

‘Reken zeker’ is een rekenmethode voor groep 3 tot en met 8 van de basisschool.

Om een eerste impressie te krijgen van Reken zeker, is het goed om eerst een recent krantenbericht over Reken zeker in de praktijk te lezen.

De methode Reken Zeker combineert het beste uit de twee werelden van traditioneel rekenen en realistisch rekenen. Centraal daarbij staan de voor elke som werkende rekenregels voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. In de praktijk blijkt dat álle leerlingen van het regulier basisonderwijs zonder veel moeite kunnen leren rekenen met deze standaard rekenregels. Zij leren dit m.b.v. de systematisch opgebouwde oefeningen van de methode.

De standaard rekenregels leiden altijd tot de goede oplossing. Al doende gaat de leerling begrijpen waarom die rekenregels altijd tot het goede antwoord leiden. Daardoor krijgt de leerling een goed inzicht in ons decimale getallenstelsel en ontwikkelt het een groot zelfvertrouwen.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan realistische opgaven en wordt er intensief geoefend met alle typen vragen van de Cito-toets. Doordat de leerling een goed inzicht heeft ontwikkeld in het rekenen met hele getallen, komma-getallen en breuken,  ziet het bijvoorbeeld heel snel hoe je een som ‘handiger’ kunt uitrekenen. Dit heeft grote voordelen bij de ‘handig rekenen’-vragen uit de Cito-toets.
Ook weet de leerling dat hij élke som kan uitrekenen met de standaardrekenmethodes. Dat geeft veel zelfvertrouwen en het maakt de Cito vragen eenvoudig.

De standaard rekenregels worden in het vervolgonderwijs ook gebruikt bij het rekenen met letters. Het is daarom erg belangrijk dat kinderen deze regels goed begrijpen en kunnen toepassen.

De methode ‘Reken zeker’ wordt uitgegeven door Noordhoff Uitgevers.
Naast de stichting Goed Rekenonderwijs hebben ook de Technische universiteit Eindhoven, de Universiteit van Tilburg en de stichting Wiskunde Kangoeroe medewerking aan deze uitgave verleend.

Om snel een helder inzicht te krijgen in de methode Reken zeker, kunt u hier een pdf-presentatie over ‘Reken zeker’ bekijken van de hand van prof. Jan van de Craats. De pdf is gebruikt bij een voorlichtingsbijeenkomst van  ‘Reken zeker’ voor basisschooldocenten.

Voor meer informatie over de methode is een algemene toelichting Reken zeker beschikbaar, zie ook ervaringen van scholen en een interview van studentes van de Academische Lerarenopleiding van de Marnix Academie met de auteurs.

Reacties zijn gesloten.