meer over de Stichting Goed Rekenonderwijs

Meer over SGR

Actie over rekentoets in het Vervolg Onderwijs

Inmiddels is de rekentoets in het Vervolg Onderwijs definitief verdwenen. Hieronder kunt u nog zien welke bijdrage de Stichting Goed Rekenonderwijs indertijd had tegen de rekentoets  in het VO.
De Stichting Goed Rekenonderwijs vroeg in een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor  commissie OCW om de de rekentoetsen in de onderbouw van het VO te integreren en er voor zorg te dragen dat zakken voor een rekentoets in de huidige vorm geen blokkade voor het behalen van een einddiploma met zich meebrengt.

Kinderen leren geen basale rekenvaardigheden meer  op de basisschool

Aan het eind van de basisschool kunnen de meeste leerlingen nog niet goed rekenen, zelfs al hebben ze de hoogst mogelijke cito-score. Zij beginnen met een achterstand aan hun vervolgopleiding.

Eenvoudige vermenigvuldigingen of deelsommen zoals 759 x 13 en 2394 : 7  kunnen 12-jarigen niet of nauwelijks meer oplossen. Ingewikkelder sommen als 23,94 : 0,007 en 3/7 : 2/5 zijn een nog groter probleem.

De oorzaak van deze reken-achterstand is het feit dat er veel te weinig wordt geoefend met basale sommetjes. In de cito-eindtoets worden basale berekeningen met de pen op papier niet of nauwelijks gevraagd.
De diepere oorzaak ligt in een logisch maar fataal misverstand: de gedachte dat rekenvaardigheid niet meer zo nodig hoeft omdat we daar nu een rekenmachine voor hebben. (Meer hierover onder ‘Reken zeker‘.)

Kinderen beginnen nu in de brugklas met een niet meer in te halen achterstand. Voordat kinderen kunnen beginnen met wiskunde, moeten ze eerst alsnog goed leren rekenen. Wie niet goed kan rekenen met cijfers zal zeker niet goed kunnen rekenen met letters.

Stichting Goed Rekenonderwijs wil het rekenen van leerlingen verbeteren door de ontwikkeling en verspreiding van degelijk lesmateriaal. Sinds de oprichting in september 2008 is al veel bereikt.

Reken zeker: een nieuwe degelijke rekenmethode voor de basisschool

De Stichting Goed Rekenonderwijs ondersteunde de ontwikkeling van een verantwoorde rekenmethode voor de basisschool. Uitgangspunt is het werk van Arjen de Vries en Piet Terpstra, twee ervaren basisschooldocenten die met hun rekenmethode uitstekende resultaten bereiken.

Hun methode Reken zeker combineert het beste uit de twee werelden van traditioneel rekenen en realistisch rekenen. Er wordt systematisch en voldoende geoefend met basale sommetjes. De leerlingen krijgen daardoor een beter inzicht in hele getallen, kommagetallen en breuken. Dit inzicht is voor elke vervolgopleiding onmisbaar.

Reken zeker is uitgegeven door Noordhoff Uitgevers.
Naast de stichting Goed Rekenonderwijs hebben ook de Technische universiteit Eindhoven, de Universiteit van Tilburg en de stichting Wiskunde Kangoeroe medewerking aan deze uitgave verleend.

Op de website van Noordhoff vindt u meer informatie over Reken Zeker en de strategieën en leerlijnen van Reken Zeker. Over de uitgangspunten van Reken Zeker (pdf, 2,70 Mb) leest u meer in een aparte pdf.

Alternatieve kennisbasis Rekenen en Wiskunde voor de pabo

Op 7 december 2009 heeft de HBO-raad een Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo (pdf, … kb) gepresenteerd. De Stichting Goed Rekenonderwijs heeft fundamentele bezwaren tegen deze kennisbasis omdat er geen heldere en toetsbare beschrijving in staat van de kennis en vaardigheden waarover pabo-studenten aan het einde van hun opleiding moeten beschikken.

De Stichting Goed Rekenonderwijs heeft daarom een alternatieve Kennisbasis voor rekenen en wiskunde voor de pabo (pdf, 126 kb) opgesteld naar aanleiding van de nota Krachtig meesterschap, kwaliteitsagenda voor de opleiding van leraren (OCW 2008).
Dit document geeft een zakelijke en inhoudelijke schets voor een herzien onderwijsprogramma rekenen en wiskunde op de pabo.

Video’s met testimonials en met reken-uitleg

De Stichting Goed Rekenonderwijs heeft een aantal testimonials gemaakt waarin mensen uit de praktijk uitleggen wat de gevolgen zijn van het te lage rekenniveau van 12 jarigen en volwassenen.
Ook worden er korte filmpjes gemaakt met uitleg van de standaard rekenmethodes omdat deze uitleg in de meeste schoolboeken ontbreekt. Deze filmpjes kunnen zowel door docenten als door leerlingen worden gebruikt.

Publicaties

Met steun van de Stichting Goed Rekenonderwijs zijn twee boeken verschenen: De gelukkige rekenklas (redactie Tom Braams en Marisca Milikowski) en Kinderen leren rekenen (door Ron Aharoni). Het eerste boek analyseert hoe het komt dat het rekenniveau van jongeren zo dramatisch achteruit is gegaan. Het tweede boek laat zien hoe je álle kinderen uit het reguliere basisonderwijs de onmisbare rekenvaardigheden kunt aanleren.

Over de stichting

De Stichting Goed Rekenonderwijs is op 18 september 2008 opgericht door drs. Tom Braams, prof. dr. Jan van de Craats, dr. Marisca Milikowski, drs. Liesbeth van der Plas en prof. dr. Henk Tijms.

In Stichting Goed Rekenonderwijs participeren wiskundigen, psychologen, docenten basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs en remedial teachers. De stichting werkt samen met BON (de vereniging Beter Onderwijs Nederland).

Contact

drs. Gerard Verhoef (secretaris van de stichting),
Hofmark 71, 1355 HG  Almere
email via contact (met keuze voor de secretaris)

professor Henk Tijms (voorzitter van de stichting),
Vrije Universiteit, Amsterdam
email via contact (met keuze voor de voorzitter)

Reacties zijn gesloten.