ik ben een docent

Pabo

Op 7 december 2009 heeft de HBO-raad een Kennisbasis rekenen-wiskunde (pdf, 939 kb) voor de pabo gepresenteerd. De Stichting Goed Rekenonderwijs heeft grote bezwaren tegen de inhoud van dit document.

Er wordt in dit document nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de inhoud van de leerstof en de manier waarop kennis overgebracht moet worden. De aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem over het scheiden van het ‘wat’ en ‘hoe’ worden hiermee genegeerd.

De kennisbasis van de HBO-raad slaagt er niet in een objectieve beschrijving te geven van de kennis en vaardigheden waarover de pabo-studenten aan het einde van hun opleiding moeten beschikken.

Daarom heeft de Stichting Goed Rekenonderwijs een schets voor een alternatieve kennisbasis rekenen en wiskunde voor de pabo (pdf, 126 kb) opgesteld. Dit document geeft een inhoudelijke beschrijving van een onderwijsprogramma rekenen en wiskunde voor de pabo.

De centrale eindexamens voor de pabo’s, die er volgens de nota ‘Krachtig meesterschap’ zullen komen, kunnen zonder enig probleem met behulp van de alternatieve kennisbasis worden gemaakt. Daarbij acht de stichting het van groot belang dat er bij die examens geen rekenmachines worden toegestaan. De vereiste rekenvaardigheid van toekomstige basisschooldocenten kan alleen goed worden getoetst zonder rekenmachine.

Reacties zijn gesloten.